AYNALAR ve ZAMAN / Hilmi Yavuz

02/01/2010

AYNALAR VE ZAMAN

erguvanlar geçip gittiler bahçelerden
geriye sadece erguvanlar kaldı

şair! bahçelere özenecek ne vardı?
işte tenhâ her yanımız, hep tenhâ
ne aradık sözcüklerin kuytularında
ne bulduk soldukça çoğalan dilimizde?
Zaman’ın sırı hâlâ duruyor olmalı ki üzerimizde
biz bakınca görünen aynalardı

nasıl var olduysanız öyle kayboldulardı
bir yazın tiniyle bir güzün bedeni
hem birleşti hem de ayrıldı sizde
şair! gördünüz kimbilir kaç aşkın battığını
o derin sulara kapılmış şiirlerinizde…
nedeni, ne kayalar ne fırtınalardı:

kuytulardı, geçip gittiler sözlerimizden
geriye sadece kuytular kaldı

Hilmi YAVUZ


ŞİMDİNİN / Özdemir Asaf

02/01/2010

ÖZDEMİR ASAF

(1923-1981)

ŞİMDİNİN

Şimdi ben neden mi güler?
Şimdi ben bir başka bana,
Bir başka şimdi’den baktığımdandır.
Şimdi bu müzik neye çalmakta,
Ne var ona böylesine dalmakta?
Uçurumlarla dağlar birbirinden çğkmadğr.

Selam verdim, görmedin, ne zaman, şimdi.
O şimdi benimdi, bu senin şimdi.
Şimdilerin kimi güldürür, kimi ağlatır.

Renklerin, seslerin, sözlerin anlamı, ağırlığı,
Kendileriyle ve öbürleriyle duyarlığı, uyarlığı
Bir de uymazlığı, duymazlığı, sağırlığı vardır.
“Bir şûlesi var ki şem-i cân’ın
Fânûsuna sığmaz âsumânın.”
Çok şimdiler Şeyh Galib’in malıdır.

Şimdi buradaydı, nerede, oradaydı, görmedin mi?
Ben ora, sen bura, sen ora, ben bura dendikçe,
Şimdi bir şey olsadır, hem bir şey olmasadır.

“Ne meyle ne nây-ü neyle şimdi,
Gönül eğlenmiyor bir şeyle şimdi.”
Şimdisinden Fuzuli uzanmış olmalıdır.

Bir şimdiden bir şimdiye köprü kurarlar
Da balıklar üstünden Yunus deyu geçerler.
Benim çocukluğumdaki yunuslar yuvarlaktır.
“Deryada deryalıklar, suda oynar balıklar,
Ne bu sevdâ olaydı, ne de bu ayrılıklar.”
Çocukluklar çocuklardan azdır.

Ne olacak şimdi, ne olmuşdu, komşuda yangın çıkmışdı,
Sönmüştü, külleri uçuşmuşdu, başıma yağmışdı.
Bu çizgiler, bu aklar, o anı yangınından kalmadır,
Ne olduysa için-için ve neler de olmadıysa,
Hiçbir zaman demedimdi bir hiç için.
O konak asıl şimdi yanmaktadır.


OTUZ BEŞ YAŞ ŞİİRİ / Cahit Sıtkı Tarancı

02/01/2010

CAHİT SITKI TARANCI

(1910 -1956)

OTUZ BEŞ YAŞ ŞİİRİ

Yaş otuz beş! yolun yarısı eder,
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün
Gözünün yaşına bakmadan gider.

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allahım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar?
Neden böyle düşman görünürsünüz,
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim
Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben değilim;
Yalandır kaygısız olduğum yalan.

Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız:
Hâtırası bile yabancı gelir.
Hayata beraber başladığımız
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Gökyüzünün başka rengi de varmış!
Geç farkettim taşın sert olduğunu.
Su insanı boğar, ateş yakarmış!
Her doğan günün bir dert olduğunu
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!
Her yıl biraz daha benimsediğim.
Ne dönüp duruyor havada kuşlar?
Nerden çıktı bu cenaze? ölen kim?
Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?

Neylersin ölüm herkesin başında.
Uyudun uyanamadın olacak.
Kimbilir nerde, nasıl, kaç yaşında?
Bir namazlık saltanatın olacak,
Taht misali o musalla taşında.


‘ZAMAN’ Üstüne Özdeyişler

02/01/2010

“ZAMAN” Üstüne Özdeyişler


Zaman; aklı, olgunluğu ve hizmeti artırmak için bize verilmiş en değerli sermayedir.
THOMAS MANN

Hiç kimse geçmişini geri alabilecek kadar zengin değildir.
OSCAR WILDE

İnsanlar, babalarından çok, zamanlarına benzerler.
Hz. MUHAMMED

Kum saatleri, insana sadece zamanın hızla aktığını değil, günün birinde dönüşecek olduğumuz bir avuç tozu da hatırlatır.
G.C.LICHTENBERG

İyi saatler hızlı, kötü saatler nazlı geçer.
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Ahmaklar zamanı nasıl öldüreceğini, akıllılar ise nasıl kazanacağını düşünür.
ALAIN

Dün, öldü. Bugün, can veriyor. Yarın ise henüz doğmadı.
Zamanınızı bu açıdan görün ve değerlendirin.
BİŞR-İ HAFÎ

Zaman hiç kaybolmaz, kaybolan biziz.
PAUL CLAUDEL

Geleceğe kaçan, geçmişine varır.
TARIK GÜNERSEL

Hiçbir şey yaşam ve onu yaşatan dakikalar kadar değerli değildir.
EURİPİDES

Budalalar geçmişten, akıllılar bugünden, çılgınlar ise gelecekten söz eder.
NAPOLYON

Dostluğu pekiştiren zaman, aşkı kemirir.
LA BRUYERE

Eğer geçmişi gerçekten çok seviyorsanız, “ihtiyarlıyorsunuz” demektir.
JOHN KNİTTEL

Zaman, kolay elde edilen ve ucuz olan şeyleri, kişileri siler.
ROYCHANSLOR

Zamanın yaraladığı insan, yine zamana sığınır.
CİORAN

Geçmiş, bir avuç külden başka bir şey değildir.
CARL SANDBURG

Zevkten ve eğlenceden kanatları olan günler çabuk geçer.
TAGORE

Geçmişimizin anılarıyla değil, geleceğimizin sorumluluklarıyla akıllanırız.
BERNARD SHAW

Ne geçmişin ne de bugünün herhangi bir önemi var. Gelecektir asıl ilgilenmemiz gereken. Geçmişte insanlar olmamaları gerektiği gibiydiler. Bugünse olmaları gerektiği gibiler. Gelecekteyse sanatçılar gibi olacak tüm insanlar.
OSCAR WİLDE