ADI AŞK / Eşrefoğlu Rûmî

04/04/2010

Eşrefoğlu

(? – 1469)

ADI AŞK


Cihânı hiçe satmaktır adı aşk
Döküp varlığı gitmektir adı aşk

Elinden şekkeri ayrığa sunup
Ağuyu kendi yutmaktır adı aşk

Belâ yağmur gibi gökten yağarsa
Başını ona tutmaktır adı aşk

Bu âlem sanki oddan bir denizdir
Ona kendini atmaktır adı aşk

Var Eşrefoğlu Rûmî bil hakîkat
Vücûdu fâni etmektir adı aşk


SENİ SEVEN ÂŞIKLARIN… / Eşrefoğlu Rûmî

15/02/2010

Eşrefoğlu RÛMÎ


SENİ SEVEN ÂŞIKLARIN

Seni seven âşıkların
Gözü yaşı dinmez imiş
Seni maksud edinenler
Dünya ahret anmaz imiş

Gönlün sana verenlerin
Eli sana erenlerin
Gözü seni görenlerin
Devranları dönmez imiş

Ölmez imiş âşık canı
Hiç çürümez imiş teni
Aşk her kimi kıldı fâni
Ana zeval ermez imiş

Aşkına düşen canların
Yolun’ ateş verenlerin
Aşka bülbül olanların
Kimse dilin bilmez imiş

Aşkın ile bilişenler
Senin ile buluşanlar
Sen maşuka erişenler
Ezel ebed olmaz imiş

Eşrefoğlu Rumî senin
Yansın aşkın odun canın
Aşk oduna yanmıyanın
Kalbi sâfî olmaz imiş


Aşkın Odu Ciğerimi / Eşrefoğlu Rûmî

05/12/2009

EŞREFOĞLU RUMÎ

(? -1469)

AŞKIN ODU CİĞERİMİ

Aşkın odu ciğerimi
Yaka geldi yaka gider
Garip başım bu sevdayı
Çeke geldi çeke gider

Firkat kâr etti canıma
Gelsin âşıklar yanıma
Aşk zincirin dost boynuma
Taka geldi taka gider

Bülbül eder zar ü efgan
Aşk oduna yandı bu can
Benim gönülcüğüm hemen
Haktan geldi Hakka gider

Arifler durur sözüne
Gayri görünmez gözüne
Eşrefoğlu yâr yüzüne
Baka geldi baka gider