LAFAZAN / Murat Batmankaya

30/01/2010

LAFAZAN


………………………….. mutfak; şeyh gâlib

bildim anladım ki bütün bu gürültü
meşrebine düşen gülün hatıratıdır
hüner tahsil etmiş her şen ve şuh
göğsünü selsebîl, dilini din sanır

ben sende dilek madeni buldum!

hal ehlisin ya… söz ırmağını ne yana
çeksen… orada ipeklenirdi mibzer
zehirli yokluk,… kâbene girdik; ama
bir ömre sahip olmak… ne gezer!

ben sende kanâat mülkü buldum!

kendine bir hoşça bak; sem’â et
hevâ ve hevesin neş’eli ateşinde
keder askerisin,… nedir ki cennet
dönsem bile dönüşüm riyadır… de

ben sende inkâr çukuru buldum!

sıfat perdelerini açtı da meclis
görüldü, güzellik şehrinin divanı
kimin elinde bir şehlâ nerkis
kiminin budanmakta istek kumaşı

ben sende semâ meydanı buldum!

âdet edinmiş aşk’ı; suç değil ya
ihsânına memnunum,… sırrına da
a âlemin özü… adların sahibi…
sakın o mânâyı ağyara açma

ben sende ne buldum… unuttum.

MURAT BATMANKAYA