ŞİİR OKYANUSU Takvimli olarak yayımlandı.

13/08/2017

Reklamlar

DÜŞÜNCE YAZILARI ANTOLOJİSİ

30/01/2017

du%cc%88su%cc%88ncesonfacemavisiir-copy


Evimize Gidelim

16/11/2016

evimizegide1


S’İMGE ŞİİR EVRENİ – 33 kitap

31/10/2016

simgesair2017


S’imge Şiir Evreni yakında 30 şiir seçkisiyle tamamlanıyor.

17/05/2016

SimgeAfisSON


FOLKLOR ŞİİRE DÜŞMAN

10/01/2016

Simge Şiir Edebiyat

cemal_sureya

FOLKLOR ŞİİRE DÜŞMAN

Çağdaş şiir geldi kelimeye dayandı. François Villon’dan, André Breton’a, Henri Michaux’ya bir çizgi çekelim, bu işin nasıl bir evrim sonucu doğduğunu göreceğiz. Çağdaş şairler kelimeleri bile sarsıyorlar, yerlerinden, anlamlarından uğratıyorlar. Bu böyleyken, bizde hâlâ folklora, halk deyimlerine şiirlerinde fazlasıyle yer veren şairlerin kısır bir yolda oldukları sanısmdayım. Çünkü folklorda şiirin bugünkü entelektüel niteliğini taşıyacak yeti yoktur. Halk deyimlerinin havası şiirin kanat çırpmasına imkân vermeyecek kadar dar bir havadır.

Bir halk deyimi içindeki kelimeler o deyimdeki anlam dizisinde kaynaşmışlardır. O kelimelerden o deyimlerdekinden ayrı işlemler, ayrı güçler aramayın artık. Çünkü donmuşlardır. Tek yönlüdürler. İşlemleri, güçleri, bir bakıma uyandıracakları çağrışımlar bellidir. Ne olsa değişmeyecektir. Bu kelimelerin meydana getireceği şiirlerle, mısralarmdan meydana gelen şiirler arasında pek büyük bir ayrılık göremiyorum. Çünkü ikisinde de şairin işi kelimelerle değli, kelime bloklarıyla oluyor. Oysa Braque’m resim üstüne söylediklerini şiire uygulamakta bir sakınca görmeyerek diyorum ki: Şiirde asıl olan ‘hikâye etmek’ değil, kelimeler arasında…

View original post 566 kelime daha


KAVRAMLAR DENEMELER ÖZDEYİŞLER

29/11/2015

Antolojimizin 3. bölümünde Montaigne’den günümüze ünlü yazar ve düşünürlerin aforizmaları yer almaktadır.

Bu bölümde yer alan düşünürler: Francis BACON, William SHAKESPEARE, La ROCHEFOUCAULD, Denis DİDEROT, Georg C. LİCHTENBERG, Wolfgang von GOETHE, Arthur SCHOPENHAUER, Mark TWAİN, Honore de BALZAC, Ramp Waldo EMERSON, Fyodor DOSTOYEVSKİ, Lev N. TOLSTOY, Friedrich NİETZSCHE, Oscar WİLDE, Sigmund FREUD, Bernard SHAW, Anton ÇEHOV, Charles RARWİN, Karl MARKS, Andre GİDE, Karl KRAUS, Hermann HESSE, Albert EİNSTEİN, Halil CİBRAN, Franz KAFKA, Fernando PESSOA, Jiddu KRİSHNAMURTİ, Bertolt BRECHT, Erich FROMM, Jean Paul SARTRE, Elias CANETTİ, Stanislav J. LEC, Albert CAMUS, Gabriel Garcia MARQUEZ.

KAVRAMLAR KAPAK